Kotva
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Aktuality
Potvrzení - úleva na daních
3.2.2020

Potvrzení na úlevu na daních za pobyt  dítěte v MŠ jsou k vyzvednutí v MŠ u p. učitelky ve třídě.

Jídelníček
20.2.2020

17. 2. 2020 - 21. 2. 2020 (Velikost: 168.98 kB)

24. 2. - 28. 2. 2020 (Velikost: 201.65 kB)

Mapa webu
A
A
A

Charakteristika MŠ, tříd, zaměstnanci

Vloženo: 2.9.2019 | Zobrazeno: 1906x |

Zaměření

Náš školní vzdělávací program se jmenuje „Cesta vláčkem se sporťáčkem“.

Motto: 
  „Kudy? Tudy! Válíme sudy. Lezeme, skáčeme, běháme, všechno ve školce děláme.“

Školní vzdělávací program (ŠVP) má název „Cesta vláčkem se sporťáčkem“. Tímto programem chceme docílit toho, aby se dítě umělo samostatně rozhodovat, bylo tvůrčí, mělo představivost, umělo řešit problémy a překonávat překážky, umělo přijímat změny, bylo sebevědomé, citově založené, schopné sebeovládání. Toho všeho chceme docílit pomocí pohybu, sportovního vyžití, ale samozřejmě i ostatních činností pro děti přirozených. Vzdělávání stavíme na vnitřní motivaci a zájmu dětí, na činnostech a situacích, ve kterých mohou zkoumat, všechno si vyzkoušet, spolupracovat s ostatními, nezakládá vzdělávací program na poznatcích a předkládání hotových údajů a informací, ani na kázni a disciplíně.

Zúčastňujeme se s dětmi různých akcí – fotbalový turnaj pro MŠ, divadelní představení v DVD, akademie MŠ…
Pořádáme pro děti výlety, olympiádu, závody na koloběžkách, rádi zpíváme, kreslíme i cvičíme.
Jsme tu všichni kamarádi a je nám tady spolu dobře.

Třídy

Krtečci:  homogenní třída dětí (2-3 let), kde se děti seznamují s novým prostředím, učí se samostatnosti, sebeobsluze, zvykají si na kolektiv dětí i dospělých, učí se komunikovat, rozvíjí řeč, pohybové dovednosti. 

učitelky: Dana Holubová
             Lada Buřtová
chůva:   Jitka Poláková
Třídní vzdělávací program - Krtečci (Velikost: 695.08 kB)

Ježečci:  heterogenní třída dětí (4-6 let), které jsou vedeny k samostatnosti, rozvoji sebeobsluhy, komunikativních dovedností, učí se pomáhat mladším kamarádům a dodržovat stanovená pravidla. Učí se také zdravému životnímu stylu.

učitelky: Bc. Miroslava Soukupová
             Jana Kučerová
Třídní vzdělávací program - Ježečci

(Velikost: 719.35 kB)

Veverky:  homogenní třída dětí (5-7 let), které jsou připravovány na vstup do ZŠ. Jsou vedeny k samostatnosti, učí se řešit problémy, komunikovat, získávají nové zkušenosti, rozvíjí dětskou zvídavost, pohybové schopnosti a dovednosti. Zkoumají přírodu a okolní svět formou bádání a experimentování.  

učitelky: Helena Eliášová
             Evženie Žemličková
Třídní vzdělávací program - Veverky (Velikost: 639.54 kB)


  • Další specifika tříd jsou uvedena v TVP. 
  • Ve všech třídách je nabízen pro nově příchozí děti adaptační program. 
  • Organizační chod školy vychází z potřeb dětí i rodičů. 

Zaměstnanci

V MŠ pracuje 6 pedagogických pracovnic, 1 chůva, 2 provozní pracovnice a 3 v oblasti stravování.