Kotva
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Aktuality
Jarmark
15.11.2018

Vážení rodiče,

zveme vás na „Vánoční jarmark“11. 12. společně s tradičními „dílničkami“ a besídkou. Budou zde k prodeji výrobky dětí, rodičů, p. učitelek. Budeme rádi, když se aktivně zapojíte svými výrobky. Finanční výtěžek bude použit na zakoupení pomůcek, materiálu, výtvarných potřeb pro děti atd.

Vánoční provoz 2018
25.10.2018

V době vánočních prázdnin od 27. 12. 2018 do 31. 12. 2018 bude MŠ mimo provoz!

 

Jídelníček
12.10.2016

10. 12. - 14. 12. 2018 (Velikost: 374.6 kB)

Mapa webu
A
A
A

Charakteristika ŠVP

Vloženo: 1.8.2016 | Autor: soukupova| Zobrazeno: 696x |

ŠVP má název „Cesta vláčkem se sporťáčkem“. Tímto programem chceme docílit toho, aby se dítě umělo samostatně rozhodovat, bylo tvůrčí, mělo představivost, umělo řešit problémy a překonávat překážky, umělo přijímat změny, bylo sebevědomé, citově založené, schopné sebeovládání. Toho všeho chceme docílit pomocí pohybu, sportovního vyžití, ale samozřejmě i ostatních činností pro děti přirozených. Vzdělávání stavíme na vnitřní motivaci a zájmu dětí, na činnostech a situacích, ve kterých mohou zkoumat, všechno si vyzkoušet, spolupracovat s ostatními, nezakládá vzdělávací program na poznatcích a předkládání hotových údajů a informací, ani na kázni a disciplíně.

 

Naše práce s dětmi vychází z hlavních cílů předškolního vzdělávání a pěti oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. ŠVP je rozdělen do pěti integrovaných bloků, které si učitelky ve svých třídách rozpracují do podtémat jim vyhovujících (pro krátkodobé plánování her i zábavných a zajímavých činností, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují).

 

Cílem našeho ŠVP je uznávat, oceňovat a podněcovat vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době zvlášť potřebné:

  • Kriticky myslet, rozpoznávat problémy, řešit je
  • Nést zodpovědnost za svou volbu
  • Sdílet zájem a zodpovědnost vůči společnosti, prostředí a zemi, ve které žije
  • Být tvůrčí a mít představivost
  • Vnímat změny, učit se přijímat a vyrovnávat se s nimi
  • Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje, mít kladný vztah ke sportu a pohybu
  • Pravidelný zdravý pohyb jako základní návyk každého dítěte
  • Spokojené a šťastné dítě připravené na úspěšný vstup do ZŠ, které rádo vzpomíná na mateřskou školu a zážitky v ní
  • Mít potřebné dovednosti k dalšímu vzdělávání jako jsou: předčtenářské dovednosti, předmatematické myšlení, konstruktivní myšlení, umění spolupracovat, učení se cizím jazykům

 

Mateřskou školu navštěvují i děti mladší 3 let. Vzdělávání těchto dětí je zaměřeno na rozvoj sebeobsluhy, citové samostatnosti, komunikativních dovedností, orientace v MŠ, soužití s ostatními dětmi. Těmto dětem je poskytnuta delší adaptační doba.

 

Celé znění ŠVP:

Cesta vláčkem se Sporťáčkem (Velikost: 0.99 MB)

 

Další naše celoroční projekty

 

Ptačí projekt (Velikost: 371.34 kB)

 

Veselé pískání (Velikost: 417.34 kB)

 

Jóga pro děti (Velikost: 263.84 kB)

 

Prevence rizikového chování (Velikost: 167.69 kB)