Kotva
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Aktuality
Změna plateb za MŠ
7.6.2019

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2019 dojde ke změnám plateb za stravné a úplatu. Prosíme o včasné opravení trvalých příkazů.

Děkujeme

Platby za MŠ (Velikost: 116.66 kB)

stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2019/2020 (Velikost: 92.56 kB)

Prázdninový provoz 2019
17.4.2019

Informace k prázdninovému provozu (Velikost: 89.64 kB)

Jídelníček
12.10.2016

24. 6. - 28. 6. 2019 (Velikost: 259.47 kB)

Mapa webu
A
A
A

Charakteristika ŠVP

Vloženo: 1.8.2016 | Autor: soukupova| Zobrazeno: 916x |

ŠVP má název „Cesta vláčkem se sporťáčkem“. Tímto programem chceme docílit toho, aby se dítě umělo samostatně rozhodovat, bylo tvůrčí, mělo představivost, umělo řešit problémy a překonávat překážky, umělo přijímat změny, bylo sebevědomé, citově založené, schopné sebeovládání. Toho všeho chceme docílit pomocí pohybu, sportovního vyžití, ale samozřejmě i ostatních činností pro děti přirozených. Vzdělávání stavíme na vnitřní motivaci a zájmu dětí, na činnostech a situacích, ve kterých mohou zkoumat, všechno si vyzkoušet, spolupracovat s ostatními, nezakládá vzdělávací program na poznatcích a předkládání hotových údajů a informací, ani na kázni a disciplíně.

 

Naše práce s dětmi vychází z hlavních cílů předškolního vzdělávání a pěti oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. ŠVP je rozdělen do pěti integrovaných bloků, které si učitelky ve svých třídách rozpracují do podtémat jim vyhovujících (pro krátkodobé plánování her i zábavných a zajímavých činností, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují).

 

Cílem našeho ŠVP je uznávat, oceňovat a podněcovat vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době zvlášť potřebné:

  • Kriticky myslet, rozpoznávat problémy, řešit je
  • Nést zodpovědnost za svou volbu
  • Sdílet zájem a zodpovědnost vůči společnosti, prostředí a zemi, ve které žije
  • Být tvůrčí a mít představivost
  • Vnímat změny, učit se přijímat a vyrovnávat se s nimi
  • Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje, mít kladný vztah ke sportu a pohybu
  • Pravidelný zdravý pohyb jako základní návyk každého dítěte
  • Spokojené a šťastné dítě připravené na úspěšný vstup do ZŠ, které rádo vzpomíná na mateřskou školu a zážitky v ní
  • Mít potřebné dovednosti k dalšímu vzdělávání jako jsou: předčtenářské dovednosti, předmatematické myšlení, konstruktivní myšlení, umění spolupracovat, učení se cizím jazykům

 

Mateřskou školu navštěvují i děti mladší 3 let. Vzdělávání těchto dětí je zaměřeno na rozvoj sebeobsluhy, citové samostatnosti, komunikativních dovedností, orientace v MŠ, soužití s ostatními dětmi. Těmto dětem je poskytnuta delší adaptační doba.

 

Celé znění ŠVP:

Cesta vláčkem se Sporťáčkem (Velikost: 0.99 MB)

 

Další naše celoroční projekty

 

Ptačí projekt (Velikost: 371.34 kB)

 

Veselé pískání (Velikost: 417.34 kB)

 

Jóga pro děti (Velikost: 263.84 kB)

 

Prevence rizikového chování (Velikost: 167.69 kB)