Kotva
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Aktuality
Prázdninový provoz 2019
17.4.2019

Informace k prázdninovému provozu (Velikost: 89.64 kB)

Zápis do MŠ
12.4.2019

Zápid do MŠ bude ve dnech

15.-16. 4. 2019

Zákonný zástupce sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz.

Plakát k zápisu (Velikost: 400.47 kB)

Den otevřených dveří pro nové děti a rodiče
26.3.2019

Pozvánka (Velikost: 428.69 kB)

Jídelníček
12.10.2016

15. 4. - 19. 4. 2019 (Velikost: 227.17 kB)

22. 4. - 26. 4. 2019 (Velikost: 213.77 kB)

Mapa webu
A
A
A

Charakteristika ŠVP

Vloženo: 1.8.2016 | Autor: soukupova| Zobrazeno: 817x |

ŠVP má název „Cesta vláčkem se sporťáčkem“. Tímto programem chceme docílit toho, aby se dítě umělo samostatně rozhodovat, bylo tvůrčí, mělo představivost, umělo řešit problémy a překonávat překážky, umělo přijímat změny, bylo sebevědomé, citově založené, schopné sebeovládání. Toho všeho chceme docílit pomocí pohybu, sportovního vyžití, ale samozřejmě i ostatních činností pro děti přirozených. Vzdělávání stavíme na vnitřní motivaci a zájmu dětí, na činnostech a situacích, ve kterých mohou zkoumat, všechno si vyzkoušet, spolupracovat s ostatními, nezakládá vzdělávací program na poznatcích a předkládání hotových údajů a informací, ani na kázni a disciplíně.

 

Naše práce s dětmi vychází z hlavních cílů předškolního vzdělávání a pěti oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. ŠVP je rozdělen do pěti integrovaných bloků, které si učitelky ve svých třídách rozpracují do podtémat jim vyhovujících (pro krátkodobé plánování her i zábavných a zajímavých činností, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují).

 

Cílem našeho ŠVP je uznávat, oceňovat a podněcovat vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době zvlášť potřebné:

  • Kriticky myslet, rozpoznávat problémy, řešit je
  • Nést zodpovědnost za svou volbu
  • Sdílet zájem a zodpovědnost vůči společnosti, prostředí a zemi, ve které žije
  • Být tvůrčí a mít představivost
  • Vnímat změny, učit se přijímat a vyrovnávat se s nimi
  • Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje, mít kladný vztah ke sportu a pohybu
  • Pravidelný zdravý pohyb jako základní návyk každého dítěte
  • Spokojené a šťastné dítě připravené na úspěšný vstup do ZŠ, které rádo vzpomíná na mateřskou školu a zážitky v ní
  • Mít potřebné dovednosti k dalšímu vzdělávání jako jsou: předčtenářské dovednosti, předmatematické myšlení, konstruktivní myšlení, umění spolupracovat, učení se cizím jazykům

 

Mateřskou školu navštěvují i děti mladší 3 let. Vzdělávání těchto dětí je zaměřeno na rozvoj sebeobsluhy, citové samostatnosti, komunikativních dovedností, orientace v MŠ, soužití s ostatními dětmi. Těmto dětem je poskytnuta delší adaptační doba.

 

Celé znění ŠVP:

Cesta vláčkem se Sporťáčkem (Velikost: 0.99 MB)

 

Další naše celoroční projekty

 

Ptačí projekt (Velikost: 371.34 kB)

 

Veselé pískání (Velikost: 417.34 kB)

 

Jóga pro děti (Velikost: 263.84 kB)

 

Prevence rizikového chování (Velikost: 167.69 kB)