Kotva
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Aktuality
Potvrzení - úleva na daních
3.2.2020

Potvrzení na úlevu na daních za pobyt  dítěte v MŠ jsou k vyzvednutí v MŠ u p. učitelky ve třídě.

Jídelníček
20.2.2020

17. 2. 2020 - 21. 2. 2020 (Velikost: 168.98 kB)

24. 2. - 28. 2. 2020 (Velikost: 201.65 kB)

Mapa webu
A
A
A

Charakteristika ŠVP

Vloženo: 2.9.2019 | Zobrazeno: 1153x |

ŠVP má název „Cesta vláčkem se sporťáčkem“. Tímto programem chceme docílit toho, aby se dítě umělo samostatně rozhodovat, bylo tvůrčí, mělo představivost, umělo řešit problémy a překonávat překážky, umělo přijímat změny, bylo sebevědomé, citově založené, schopné sebeovládání. Toho všeho chceme docílit pomocí pohybu, sportovního vyžití, ale samozřejmě i ostatních činností pro děti přirozených. Vzdělávání stavíme na vnitřní motivaci a zájmu dětí, na činnostech a situacích, ve kterých mohou zkoumat, všechno si vyzkoušet, spolupracovat s ostatními, nezakládá vzdělávací program na poznatcích a předkládání hotových údajů a informací, ani na kázni a disciplíně.

 

Naše práce s dětmi vychází z hlavních cílů předškolního vzdělávání a pěti oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. ŠVP je rozdělen do pěti integrovaných bloků, které si učitelky ve svých třídách rozpracují do podtémat jim vyhovujících (pro krátkodobé plánování her i zábavných a zajímavých činností, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují).

 

Cílem našeho ŠVP je uznávat, oceňovat a podněcovat vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době zvlášť potřebné:

  • Kriticky myslet, rozpoznávat problémy, řešit je
  • Nést zodpovědnost za svou volbu
  • Sdílet zájem a zodpovědnost vůči společnosti, prostředí a zemi, ve které žije
  • Být tvůrčí a mít představivost
  • Vnímat změny, učit se přijímat a vyrovnávat se s nimi
  • Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje, mít kladný vztah ke sportu a pohybu
  • Pravidelný zdravý pohyb jako základní návyk každého dítěte
  • Spokojené a šťastné dítě připravené na úspěšný vstup do ZŠ, které rádo vzpomíná na mateřskou školu a zážitky v ní
  • Mít potřebné dovednosti k dalšímu vzdělávání jako jsou: předčtenářské dovednosti, předmatematické myšlení, konstruktivní myšlení, umění spolupracovat, učení se cizím jazykům

 

Mateřskou školu navštěvují i děti mladší 3 let. Vzdělávání těchto dětí je zaměřeno na rozvoj sebeobsluhy, citové samostatnosti, komunikativních dovedností, orientace v MŠ, soužití s ostatními dětmi. Těmto dětem je poskytnuta delší adaptační doba.

 

Celé znění ŠVP:

Cesta vláčkem se Sporťáčkem (Velikost: 0.99 MB) 

Dodatek ke ŠVP

(Velikost: 150.22 kB)

Další naše celoroční projekty

 

Ptačí projekt (Velikost: 371.34 kB)

 

Veselé pískání (Velikost: 417.34 kB)

 

Jóga pro děti (Velikost: 263.84 kB)

 

Prevence rizikového chování (Velikost: 167.69 kB)